Board of Auditors 
BOARD OF AUDITORS
Müfit EREN  YILDIZLAR Co. Inc.
Nevzat SAYGILIOĞLU  GÜLSAN Co. Inc.
S. Yücel ÖZDEN  GAMA Co. Inc.