Denetleme Kurulu 
DENETLEME KURULU  
S. Yücel ÖZDEN   Başkan   GAMA A.Ş.
Müfit EREN   Üye  YILDIZLAR A.Ş.
Nevzat SAYGILIOĞLU    Üye    GÜLSAN A.Ş.