Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TMB Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti

TMB Başkanı Erdal Eren başkanlığındaki TMB heyeti 19 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilmiştir.

TMB Başkanı Erdal Eren, Başkan Vekilleri Deha Emral ve Süheyla Çebi Karahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kartal Usluel, Müfit Eren ve Tevfik Öz, Denetleme Kurulu Başkanı Nevzat Saygılıoğlu ile Genel Sekreter Hasan Yalçın’dan oluşan TMB Yönetim Kurulu temsil heyeti 19 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilmiştir.

Görüşmede TMB Başkanı, Türkiye açısından yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde özel önemi olan Libya, Rusya Federasyonu ve Irak’da yürütülen faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vermiş, Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda atılan adımlara değinmiştir. Diğer taraftan, yine yurt dışında “Türk Müteahhitliği” markasına zarar verilmemesi için bir “Akreditasyon Sistemi”ne ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş, bununla birlikte yurt dışında aciliyet arz eden sorun olarak Türk bankalarından alınan teminat mektuplarının yurt dışında kabul görmemesinin altını çizmiştir.

Yurt içi faaliyetleri de değerlendiren Başkan Eren; kamu yatırımlarında yüksek seviyelerdeki maliyet artışı nedeniyle fiyat farkı, tasfiye ve süre uzatımı düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğu, 2024 yılına ait yatırım programı hazırlıkları çerçevesinde projelerin önceliklendirilmesi kararının da tasfiye hakkı ile desteklenebileceğini ifade etmiştir.

Başkan Eren sektörde ciddi boyutlara ulaşan ara eleman sıkıntısını da gündeme getirmiş, bu konuda eğitim politikasının gözden geçirilerek, herkesin üniversite mezunu olması tercihinden vazgeçilmesinin artık bir gereklilik olduğunu, teknik lise mezunlarına sadece inşaat sektöründe değil tüm ülke ekonomisinde ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da yurt içi ve yurt dışında  inşaat sektörü faaliyetlerinin ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğini, bu çerçevede yurt dışı müteahhitlik hizmetleri faaliyetlerine  her türlü desteğin sağlanacağını, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri hacminin ve ülkeye döviz girdisinin arttırılması için geliştirilecek önerileri de memnuniyetle karşılayacağını, yurt içi faaliyetlere yönelik talep edilen fiyat farkı konusunda, bütçe imkanları göz önünde bulundurulduğunda,  bir adım atılmasının çok zor olacağını, ancak ilgili kurumlar tarafından çalışmaların sürdürülmekte olduğunu, tasfiye talebi konusunda da, tasfiye edilecek bir projenin hemen ihalesinin söz konusu halinde kamu zararı oluşacağını o nedenle tasfiye edildikten sonra gündeme getirilmeyecek  projelerin değerlendirilmesinin düşünülebileceğini, ara eleman sıkıntısının uzun vadeli çözümünde kamu-özel sektör işbirliğinin arttırılması gerektiğine inandığını, belirtmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam